Jak na cestovní příkaz?

Zde se naučíme udělat jednoduše svůj první cestovní příkaz. Program nabízí základní funkce pro vytvoření a vyúčtování cestovního příkazu včetně amortizace. Program neumožňuje zpracovávat diety a cestovní náhrady.

Příklad

Je potřeba, aby Honza odvezl materiál na tábořiště.

Aby mu mohly být proplaceny náklady s tím spojené, musí nejdříve uzavřít smlouvu o proplácení cestovních náhrad s jednotkou. Za jednotku ji může uzavřít buď vedoucí jednotky nebo vedoucí akce, ke které se cesta vztahuje. Smlouva je uzavřena maximálně na 3 roky.

Na danou cestu musí hospodář vytvořit cestovní příkaz, který je vázán na konkrétního řidiče (Honzu), s nímž má jednotka podepsanou smlouvu a konkrétní vozidlo.

Po uskutečnění cesty, jen doplníme cenu benzínu a jednotlivé části cesty s počtem ujetých km. A to je vše.

1. Smlouvy

V podsekci smlouvy se evidují smlouvy mezi jednotkou a jednotlivými vykonavateli cestovních příkazů. Smlouva je platná maximálně tři roky.

Založení smlouvy o proplácení cestovních náhrad
Obr. 1 - Založení smlouvy o proplácení cestovních náhrad
 1. Jméno statutárního orgánu nebo zástupce jednotky, který za jednotku smlouvu uzavírá
 2. Údaje vykonavatele cestovního příkazu
 3. Datum začátku platnosti smlouvy

2. Vozidla

Zde se evidují všechna vozidla dané jednotky.

Založení smlouvy o proplácení cestovních náhrad
Obr. 2 - Založení vozidla
 • Průměrná spotřeba je uvedena ve velkém technickém průkazu vozidla. Buď jako jedno číslo nebo více oddělených lomítkem. V případě více čísel se zde zadává jejich průměr.

3. Cestovní příkazy

Pokud máme již založenou cestovní smlouvu a vozidlo, můžeme založit konkrétní cestovní příkaz mezi jednotkou a konkrétní osobou uvedenou ve smlouvě.

Založení smlouvy o proplácení cestovních náhrad
Obr. 3 - Založení cestovního příkazu
 1. Smlouva, ze které cestovní příkaz vychází
 2. Co bylo účelem cesty
 3. Další cestující ve vozidle
 4. Vozidlo vybrané ze seznamu evidovaných
 5. Cena za 1 litr paliva z doby cesty - prokazuje se přiloženou účtenkou
 6. Opotřebení, neboli amortizace vozidla
 7. Volitelná poznámka

A pak přidávat jednotlivé cesty k cestovnímu příkazu.

Založení smlouvy o proplácení cestovních náhrad
Obr. 4 - Přidání uskutečněné cesty k cestovnímu příkazu
 1. Datum cesty
 2. Počátek cesty
 3. Konec cesty
 4. Počet km cesty