Changelog

2017/12/27

Nové funkce a vylepšení

Pokladní kniha

 • přidány nové kategorie pokladní knihy (převod z/do akce a z/do pokladny oddílu). Zobrazují se pouze tam kde to má smysl.
 • sloupcová šablona pro export pokladní knihy, která nabízí rozepsání do sloupců

Tábory

 • souhrn tábora

Platby

 • přidána možnost změnit jednotku platební skupiny

Opravy

 • Oprava exportu shrnutí vybraných akcí
 • Oprava možnosti vkládaní záporné částky do plateb
 • Název akce je povinný

2017/09/10

Nové funkce a vylepšení

Pokladní kniha

 • Přidáno logování na otevření a uzavření akce.

Cesťáky

 • Řazení jízd v cestácích je opět podle data jízdy a ne podle přidání do seznamu jízd.
 • Vazba vozidel i na jednotlivé oddíly

Platby

 • vylepšené nastavení účtů
 • možnost více účtů
 • možnost zpřístupinit účet oddílům

Opravy

 • opravené chytré tabulky
 • opravena chyba se zpracováním mezery ve vzorci částky (nastávala často při kopírování z excelu)

2017/07/10

Nové funkce a vylepšení

Výpravy

 • Nastavení všech rolí najednou
 • Nově je možné lépe řadit a vyhledávat ve výpravách
 • Na seznam akcí byla přidána nová komponenta datagrid na filtrování a řazení záznamů
 • Nastavení všech rolí u výpravy najednou, vedoucí je volitelný

Tábory

 • Zobrazení statistik u tábora
 • Nově je možné lépe řadit a vyhledávat v táborech

Pokladní kniha

 • Zobrazení vzorce ceny dokladu při najetí na částku v pokladní knize
 • Maximální délka účelu dokladu v pokladní knize byla prodloužena ze 30 na 120 znaků
 • Lze přesunout doklad mezi pokladními knihami akcí a táborů

Cesťáky

 • Přidána možnost zadat řidiče bez použití smlouvy

Platby

 • Platby se párují podle účtu jednotky které skupina plateb patří
 • Tlačítko pro párování plateb ve všech skupinách

Opravy

 • [Výpravy] Opraveno posunuté zobrazení mazacího tlačítka u seznamu akcí
 • [Platby] Opraveno zobrazení počtu transakcí ve skupinách plateb
 • [Cesťáky] Oprava tisku cesťáku vytvořeného bez smlouvy